Algemene Ledenvergadering 13 februari 2020

Op donderdag 13 februari 2020 om 20.00 uur vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van de vereniging De Wieringer Molens.

Deze wordt gehouden in Café Stamineeke, Kerkplein 13 te Hippolytushoef. Leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. 

 

Agenda

1             Opening

2             Mededelingen Voorzitter

3             Notulen van de jaarvergadering van 7 februari 2019

4             Jaarverslag 2019 secretaris

5             Financieel jaarverslag 2019

6             Verslag kascontrolecommissie 2019

7             Begroting 2020

8             Benoeming kascontrolecommissie 2020

9             Samenstelling bestuur: – aftredend is:  M.J. Voet, herkiesbaar

10           Rondvraag

11           Pauze

12           Na de pauze: Vooruitkijken en terugblikken (met o.a. film over vervanging wiekenkruis)

13           Sluiting

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Vul de code in... *