Algemene Ledenvergadering 8 februari 2017

Op woensdagavond 8 februari 2017 om 20.00 uur wordt de  Algemene Ledenvergadering gehouden van onze Vereniging De Wieringer Molens. De ledenvergadering wordt gehouden in Café Het Stamineeke, Kerkplein 13, 1777 CD Hippolytushoef. We blikken dan terug op het afgelopen jaar en ontvouwen de plannen voor de nabije toekomst. We willen u als vrijwilligers en leerling-molenaars uitnodigen om deze vergadering bij te wonen.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen, zijn natuurlijk de jaarverslagen van de activiteiten en de financiën. De plannen voor 2017 zullen worden ontvouwd met de daarbij behorende begroting. Na de pauze zal er een presentatie worden gegeven over de geschiedenis van de Wieringer Molens sinds 1344.

De agenda voor de vergadering is als volgt.

Uitnodiging voor de

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Op 08 Februari 2017

in Het Stamineeke Kerkplein 13

Hippolytushoef

aanvang 20.00 uur

Agenda

1       Opening

2       Mededelingen Voorzitter

3       Notulen van de jaarvergadering van 10-02-2016

4       Jaarverslag 2016 secretaris

5       Financieel jaarverslag 2016

6       Verslag kascontrolecommissie 2016

7       Benoeming kascontrolecommissie 2017

8       Samenstelling bestuur/rooster van aftreden:

– aftredend zijn: secretaris T.Lutteke en lid v/h bestuur R.Jochems; beiden zijn herkiesbaar

9       Verhoging jaarbijdrage leden vereniging

10  Rondvraag

11  Pauze

12  Na de pauze: presentatie “De Geschiedenis van de Wieringer molens sinds 1344”

13  Sluiting

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Vul de code in... *