Bestuurswisselingen

Afscheid van Teus Lutteke en Evert Busser

Afscheid van Teus Lutteke en Evert Busser

Afscheid voorzitter en secretaris

Tijdens de bestuursvergadering op woensdag 9 augustus 2017 hebben Evert Busser en Teus Lutteke hun functies binnen het bestuur van de vereniging De Wieringer Molens neergelegd. Beide bestuurders kunnen terugkijken op een lange periode waarin zij een bijdrage hebben kunnen leveren aan het reilen en zeilen van de Wieringer Molens. Beide vinden het nu tijd is dat zij plaats maken voor een nieuwe lichting molenbestuurders.

Evert Busser is één van de oprichters van de vereniging De Wieringer Molens, die is voortgekomen uit de Stichting Oud-Wieringen. Evert is sinds de oprichting van de vereniging in 1991 actief geweest als penningmeester, als secretaris en vanaf 2003 ook als voorzitter, met twee korte onderbrekingen gedurende de tijd dat hij bij de gemeente Wieringen wethouder was. Daarnaast was Evert ook molenaar die de molen De Onderneming vele rondjes heeft laten draaien. Meer dan 25 jaar heeft Evert zich op allerlei manieren zeer verdienstelijk gemaakt voor de beide Wieringer Molens.

Teus Lutteke trad sinds 2002 op als secretaris.  Daarnaast is hij als vrijwilliger betrokken geweest bij de restauratie van molen De Onderneming en assisteerde hij vaak de molenaar bij allerlei activiteiten. In de loop der jaren heeft hij een omvangrijk archief over de Wieringer Molens opgebouwd, niet alleen bestaande uit geschriften maar ook een uitgebreid fotoarchief. Dat dient nog steeds als een waardevol naslagwerk. Ondanks wat lichamelijke klachten heeft Teus de functie van secretaris willen uitvoeren totdat er nieuwe leden tot het bestuur waren toegetreden.

Het bestuur waardeert het zeer dat Evert en Teus in de afgelopen decennia zoveel tijd en energie hebben willen steken in de vereniging. Namens het bestuur kregen zij een presentje overhandigt. Het officiële afscheid zal nog plaatsvinden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in 2018. Natuurlijk blijven zij beiden van harte welkom om op dinsdagen of woensdagen of andere open dagen een bakkie koffie te komen drinken of gewoon lekker bezig te zijn met of rond de molen.

Bestuurswisselingen

De functie van voorzitter zal tot aan de Algemene Ledenvergadering 2018 worden waargenomen door Ton Maas, die dit combineert met de functie van penningmeester. Rien Eykelenboom zal de functie van secretaris waarnemen. Ron Jochems blijft als lid van het bestuur optreden als technisch coördinator. De twee nieuwe leden Marjolijn Voet en Feep Heikens zijn toegetreden tot het bestuur en zullen de komende maanden ingewerkt worden.