Soms zijn we niet in staat om een bijdrage te leveren aan het mooie Molenmagazine voor Noord-Holland zijnde; Molenpost, maar de zomer is weer voorbij en daarmee ook de langere vakantie periode’s voor ons, vrijwilligers en molenaars van De Wieringer Molens.

Maar het is niet zo dat er in de zomer niets gebeurd, integendeel zelfs. Het opleiden van nieuwe molenaars gaat gestaag door en in het komende voorjaar gaan er weer twee mannen op voor het examen van vrijwillige molenaar. Wat ook de nodige tijd vergt is het treffen van voorbereidingen voor de bouw van een onderkomen van een nieuwe molenaar in de toekomst, die mogelijkerwijs van buiten Wieringen gaat komen. In dat onderkomen moet dan een mogelijkheid komen om koffie en/of thee te zetten en minimaal een boterham te nuttigen. Ook moet er een WC in komen voor zowel de molenaar als eventuele bezoekers. De plannen zijn nu ruwweg gereed en ook de gemeentelijke toestemming is binnen. Het wachten is nog op de afronding van een aantal details en als Koning Winter zijn komst ook enige tijd uit wil stellen dan kunnen we hopelijk spoedig van start met de bouw. Aan de molens zelf is de afgelopen zomer uitsluitend het reguliere onderhoud gepleegd en geen bijzondere werkzaamheden uitgevoerd. Wat hopelijk ook binnenkort ter hand zal worden genomen is het completeren van van de kaapstander zodat we  in staat zullen zijn om de stenen te lichten.

Het profileren van de molens naar het publiek heeft de laatste weken behoorlijk wat aandacht gekregen. De aandacht was vooral gericht op de jeugd van Wieringen en de naaste omgeving. Tijdens de herfstvakantie week is er de eerste dag, dinsdag, een spelletjes/pannenkoeken dag georganiseerd rond- en in molen De Onderneming in Hippolytushoef. 2014-10-14 13.44.19Vooral in de paar ochtenduren was de belangstelling zeer behoorlijk, edoch, rond het middaguur kwam er een druilerige regen waardoor de belangstelling aanzienlijk afnam.

Blikken omkegelen

Blikken omkegelen

Lekker pannenkoek eten

Lekker pannenkoek eten

De blokkentoren valt om

De blokkentoren valt om

Desondanks heerste er allerwegen een behoorlijke mate van tevredenheid welke ook tot uitdrukking kwam tijdens de  tweede dag, woensdag, rond molen De Hoop in Den Oever waar eveneens een spelletjes/pannenkoeken dag was georganiseerd. Twee dagen die voor herhaling vatbaar zijn, zeker de reactie van de kinderen en hun begeleiders in acht nemende. De bijgaande foto’s zullen deze conclusie rechtvaardigen.DSC02798DSC02804 En toen kwam Halloween aan de Horizon……een volgende uitdaging voor onze nieuwe man in het bestuur en leerling molenaar Rien, die de PR voor zijn rekening neemt, wat hem bijzonder goed en met groot enthousiasme op het lijf lijkt te zijn geschreven. Met een voortvarendheid en gedrevenheid die ons, overige bestuursleden, af en toe de wenkbrouwen doet fronsen, ziet hij steeds weer kans om toch ook ons aan het werk te zetten en de acties tot een succes te leiden.

welke schoonmoeder heeft hier model gestaan

welke schoonmoeder heeft hier model gestaan

Met de medewerking van zijn netwerk werd molen De Onderneming in Hippolytushoef  volgestouwd met heksen van de meest uiteenlopende maten, vormen en modellen die ook veelal nog op een speciale manier werden “aangelicht” om een zo groot mogelijk spookachtig effect te bereiken. In de weide omgeving werd bekend gesteld dat tijdens Halloween molen De Onderneming geopend zou zijn om eens lekker te griezelen op de manier waarvoor Halloween in het leven is geroepen. Voor wie dat nog niet zelf hebben ontdekt, ook RTVNH- “Noord-Holland leeft” heeft ruime aandacht aan het fenomeen geschonken en gedurende circa 20 minuten prachtige opnamen gemaakt. Verder zijn er mooie beelden op de site, De Wieringer Molens.nl en ook op facebook ,wieringer molens, geplaatst. Er waren zelfs twee levende monsters aanwezig om het voor de jeugd wat sprekender te maken. Bijgaande foto’s getuigen hier ook van. Op het moment dat ik dit verslag aan het schrijven ben is De Onderneming ook geopend om nog meer mensen te laten genieten van alle nog aanwezige heksen. De komende week gaan we de molen weer terug brengen in de staat waarin een korenmolen geacht wordt te zijn om verder te kunnen gaan met het opleiden van straks weer twee nieuwe vrijwillige molenaars, beiden afkomstig uit Heiloo. En we gaan door met de voorbereidingen van de bouw van een molenaars onderkomen in Den Oever. Het bestuur van Vereniging De Wieringer Molens wenst al haar leden en uiteraard de Redactie en alle lezers van de Molenpost, een goed uiteinde van 2014 en een voorspoedig en bovenal gezond 2015.

Een wel heel originele koffietafel

Een wel heel originele koffietafel