In 2015 werd bij een schilderbeurt geconstateerd dat de lange spruit van molen De Hoop aangetast was door houtrot. De rotte delen zijn toen uitgehakt en afgedekt met lood in de hoop dat de rot tot staan gebracht was. Eind 2018 bleek bij een controle dat helaas de houtrot was voortgegaan en dat vervanging van de lange spruit noodzakelijk werd. Tevens werden in de koppen van de lange schoren  zwakke plekken geconstateerd.

De lange spruit wordt in de molen gehesen

Om deze gebreken te herstellen werd een groot onderhoudsplan gemaakt bestaande uit twee werkpakketten, te weten de vervanging van het kruiwerk (lange spruit en schoren en herstel rietdek na deze reparaties) en diverse andere kleinere klussen zoals het vervangen van het rondsel van het steenspil, het uithakken van de halssteen en het afstellen en verbeteren van een maalkoppel.

Op 14 oktober 2019 startte hiervoor de fondsenwerving en crowdfunding. Begin januari 2020 waren voldoende gelden bijeen gebracht zodat op 27 februari 2020 de werkzaamheden gestart konden worden. Het benodigde hout werk op 27 februari afgeleverd bij de molen, terwijl op 28 februari door de molenmaker Saendijck de schoren en spruit uit de molen gehesen werden. Op het molenerf werden in de eerste helft van maart de schoren en spruit gereed gemaakt om in de molen geplaatst te worden. Intussen werd tijdens het uithakken van de halssteen (die onder de bovenas zit) geconstateerd dat een zware balk aan de voorzijde van de kap (de windpeluw) ook zwaar aangetast was door vocht en houtrot. Besloten werd om ook deze balk te vervangen. Dit betekende een derde werkpakket voor de molenmaker waarvoor extra fondsen geworven dienden te worden.

De lange schoor wordt op zijn plaats gehangen

Intussen was het voorbereidende werk aan de lange spruit en schoren gereed en op  18 maart werden deze in de molen gehesen. In de dagen erna werden deze afgemonteerd.

Molenmaker Fred bereidt de windpeluw met voorkeuvelens voor

Op 15 mei werd gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van de windpeluw. Daarna werd de windpeluw op het erf op maat gemaakt en werd het voorkeuvelens erop gemonteerd. De windpeluw kon op 3 mei in de kap gehesen worden waarna het voorkeuvelens afgetimmerd werd. Intussen was er in de werkplaats van de molenmaker gewerkt aan een nieuw steenrondsel dat begin juni geleverd werd. Na het monteren ervan op 10-11 juni kon ermee proefgedraaid worden. De molen met nieuwe lange schoren en spruit en een nieuwe windpeluw werd op 17 juni draaiend opgeleverd. Wel bleven er twee restpunten openstaan, namelijk het aanhelen van het rietdek na de reparaties en het maalvaardig maken van het maalkoppel.

De zomerperiode van juni tot en met augustus werd gebruikt voor het uitvoeren van verschillende onderhoudsklussen door de molenaars en de vrijwilligers van de vereniging. Het betrof het vervangen van heklatten, kluften en delen van een voorzoom en het vervolgens in de verfzetten van de bordzijde van de wieken en de roeden. Daarna werd op een windstille dag de wanwichtigheid (onbalans) van de molen bepaald. 

Onderhoud aan het wiekenkruis door vrijwilligers

Op 25 september was er voldoende wind om samen met de molensteenmaker Hans Titulaer het linker maalkoppel te kunnen afstellen en vervolgens met fijn rivierzand wat af te slijpen om de stenen beter te laten malen. Tijdens het malen bleek het bedieningssysteem van de draaiende molensteen vast te lopen. Door vrijwilligers is dit probleem in de weken erna opgelost.

Eind oktober werd de schade aan het  rietdek door Rietdekker ’t Eiland hersteld. Op 17 november was er voldoende wind om met het linker maalkoppel met succes te kunnen proefmalen. Tot slot is op 24 november het wiekenkruis met 6,6 kg lood gebalanceerd. Hiermee kom een lange periode van groot onderhoud – waarin allerlei verschillende grote en kleine klussen zijn aangepakt – eindelijk worden afgesloten.

Molensteenmaker Titulaer lijnt de molenstenen uit