Opnieuw crowdfunding nodig

In 2015 werd houtrot geconstateerd en is het rotte deel weggehakt en afgedekt met loodflappen

In 2020 staat een grote reparatie op de planning bij molen De Hoop in Den Oever. In september 2015 werd al geconstateerd dat in het rechter deel van de lange spruit – de lange uitstekende horizontale balk in de kap – houtrot zat. Die is toen schoongemaakt door het rotte deel eruit te hakken en de balk af te dekken met een lap lood.

Eind 2018 is met een hoogwerker een inspectie uitgevoerd om te bekijken of de houtrot en schimmel waren weggebleven. Dat bleek helaas niet het geval. De houtrot had zich weer iets verder uitgebreid. Daarom heeft het bestuur besloten dat – na afronding van de vervanging van het wiekenkruis bij molen De Onderneming – in 2020 molen De Hoop aan de buurt is voor groot onderhoud. De lange spruit zal dan worden vervangen. Gebeurt dat niet dan bestaat de kans dat de lange spruit een keer breekt en in het wiekenkruis terecht komt. Dat willen we voorkomen. Er zal ook moeten worden bekeken of beide lange schoren – de lange balken die vanaf de spruit omlaag richting kruiwiel gaan – door de aantasting van schimmel aan vervanging toe zijn.  

Inspectie van de lange spruit eind 2018

Tegelijkertijd worden enige andere klussen aangepakt, die op de reparatielijst staan. Met de vervanging van de lange spruit zal het gewicht van de kap

meteen wat meer over drie balken worden verdeeld; ook het rietwerk zal rond de lange spruit opnieuw aangesloten moeten worden. Reden om meteen ook de mosgroei op het riet van de kap aan te pakken. De lagersteen van de bovenas moet worden uitgehakt om de vettoevoer voor de smering van de bovenas te verbeteren. Het aandrijfwiel van het linker koppel maalstenen is versleten en moet worden vervangen. Al met al is dit een behoorlijke reparatie in het kader van groot onderhoud.

Inmiddels is een offerte opgevraagd bij de molenmaker. De totale kosten worden geraamd tussen € 25.000 en € 30.000 afhankelijk van de kwaliteit van de lange schoren. Voor deze uitgaven kan de vereniging “De Wieringer Molens” geen beroep doen op de restauratiesubsidie van de provincie Noord-Holland. Ook is de kans klein dat hiervoor een bijdrage van het Molenfonds van de vereniging “De Hollandsche Molen” verkregen kan worden. Gelukkig wordt  wel 50% van dit bedrag gesubsidieerd vanuit de rijkssubsidie voor onderhoud van monumenten. De consequentie is wel dat de vereniging zelf de andere 50% op tafel moet leggen, een bedrag dus van circa € 12.500 tot € 15.000. We hopen dit bedrag met o.a. een crowdfunding in 2019 en begin 2020 bij elkaar te kunnen brengen. 

De witte schimmel in de lange spruit is helaas terug

Opnieuw willen we daarom een beroep doen op de bevolking en bedrijven van Wieringen. We zullen activiteiten bij de molens organiseren, bedrijven benaderen voor een bijdrage, een huis-aan-huis-actie doen in Den Oever, Oosterland, Stroe en omgeving, serviceclubs aanspreken en ook onze leden vragen om een bijdrage. Gezien het succes van de crowdfunding voor het wiekenkruis van molen “De Onderneming” hebben we het volste vertrouwen dat het ook deze keer weer zal lukken.

Als iedereen een steentje kan bijdragen, dan moet het mogelijk zijn om de 365 jaar oude molen van Den Oever in orde te krijgen. Deze oude molen verdient het om als parel in het midden van het dorp in puike staat zijn rondjes te kunnen draaien en het graan te kunnen malen.