Een huis-aan-huis inzamelingsactie voor het wiekenkruis van molen De Onderneming wordt van maandag 19 tot en met zaterdag 24 februari gehouden door de vereniging De Wieringer Molens. In totaal 15 vrijwilligers gaan dan langs de huizen in Hippolytushoef en Westerland om geld in te zamelen voor het wiekenkruis.

Op drie manieren kunt u bijdragen aan de vervanging van het wiekenkruis. Allereerst door lid te worden van de vereniging. Dit lidmaatschap kost € 15,00 per jaar en dan krijgt u elk kwartaal het blad “Molenpost” met info over de molens in de Noordkop en natuurlijk ook de Wieringer Molens. U kunt zich daarvoor opgeven bij de collectanten. U steunt dan structureel het onderhoud van de beide WIeringer Molens en ook de openstelling voor het publiek. Ten tweede kunt u bij de collectanten een kilopak molenmeel of -bloem bestellen voor € 2,00. Dat wordt dan speciaal voor u gemalen bij molen De Hoop in Den Oever. Tenslotte lopen we ook met de ouderwetse collectebus, waarin u uw bijdrage kunt storten.

Molen De Onderneming met slechts twee wieken

Zoals bekend zijn de stalen balken (roeden) van het wiekenkruis van molen De Onderneming – waaraan de wieken vastzitten – na 53 jaar doorgeroest. Momenteel draait de molen nog wel, maar helaas maar met twee wieken. Het hele wiekenkruis zal vervangen moeten worden. Hopelijk kan de molen tijdens de Nationale Molendagen in mei 2019 weer officieel in gebruik genomen worden. De vervanging ervan gaat totaal € 64.000 kosten.

We zijn bezig met een crowdfunding om geld in te zamelen via www.molenfonds.nl/deonderneming onder de bevolking. Ons doel is daarmee minimaal € 5000 op te halen. Als we dat streef bedrag halen, dan zal het Prins Bernard Cultuurfonds het bedrag verdubbelen. Ofwel elke gift is dus het dubbelen waard.

Op dit moment hebben we ongeveer € 3500 via deze crowdfunding bijeen gebracht. De huis-aan-huis actie maakt deel uit van deze crowdfunding. We hopen dus minimaal € 1500 op te kunnen halen in Hippolytushoef om het streefbedrag te halen.

Hoe meer we ophalen, hoe beter. Dit om twee redenen. Allereerst gebruiken we nu veel rijkssubsidiegelden, die bestemd zijn voor regulier (klein) onderhoud zoals bijwerken van het riet op de kap en een schilderbeurt. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe minder geld we uit de pot voor het kleine onderhoud hoeven te halen. Dat maakt het mogelijk om ook het noodzakelijke klein onderhoud aan de molen te blijven uitvoeren. Ten tweede is in november geconstateerd dat een grote balk boven in de kap van de molen ernstige houtrot vertoont en deels vervangen moet worden door een stuk epoxy-kunststof; dit gaat € 8000 kosten. Een extra tegenvaller dus, die ook bekostigd zal moeten worden. Kortom, we kunnen elke euro meer dan goed gebruiken! Als we uiteindelijk met al onze acties (inclusief de collecte) nog € 5000-6000 ophalen dan is er voldoende financiële ruimte om ook de balk in de kap (het voeghout) snel te kunnen aanpakken.