De huis-aan-huis actie bracht € 1685 op

De inzameling voor het herstel van het kruisysteem van molen De Hoop in Den Oever is een succes geworden. De inzameling was bedoeld voor de financiering van de vervanging van het kruisysteem om de molen op de wind te kunnen zetten.

Vrijwilligers van de vereniging De Wieringer Molens zijn in de eerste week van februari door weer en wind langs de deuren gegaan om te collecteren en nieuwe leden te werven. Met de hulp van 13 vrijwilligers werd in totaal € 1685 opgehaald in Den Oever, Stroe en Oosterland. De verwachtingen zijn daarbij ruimschoots overtroffen. Ook konden 8 nieuwe leden worden bijgeschreven.

Zeer bemoedigend waren de vele positieve reacties die de collectanten mochten ervaren. Veel mensen vinden de molen een prachtig monument midden in hun dorp. Ze zijn blij dat een enthousiaste club vrijwilligers moeite doet de molen in stand te houden en regelmatig laat draaien. Het bestuur van de vereniging is dan ook zeer tevreden met de opbrengst, maar zeker ook met het gebleken draagvlak.

Voorzitter Harmke Heikens van de Rotary overhandigt de cheque

Begin februari werd het bestuur ook verrast door een gulle bijdrage van de Rotary Wieringerland. Voorzitter Harmke Heikens van de Rotary kwam een cheque brengen van €1500 voor de vervanging van het kruisysteem van molen De Hoop. Dit geld werd bijeengebracht door het inzamelen van kleding in de gele bak aan de Molenstraat in Den Oever. Recent kregen we ook van de Lions bericht dat zij ons een bijdrage van € 1000 hebben toegekend. Daarnaast waren verschillende bedrijven bereid om de vervanging van het kruisysteem te sponsoren.

 

Walking Wieringen by Night hielp in oktober de inzameling op gang

Recentelijk heeft ook het Molenfonds van de vereniging De Hollandsche Molen een belangrijke bijdrage toegekend voor het herstel van het kruisysteem om molen De Hoop op de wind te zetten. Eerder werden al bijdragen ontvangen van Walking Wieringen by Night en het Dorpsfeest Westerland.

Het bestuur is erg blij met deze bijdragen. Hierdoor behoeven de reserves van de vereniging slechts in beperkte mate aangesproken te worden voor dit tussentijdse groot onderhoud. De reserves kunnen zo doende gebruikt worden om het reguliere jaarlijkse onderhoud te financieren en in de toekomst grote tegenvallers op te vangen.

De bijeengebrachte bedragen zijn voldoende om het werk aan de molen te kunnen beginnen. Inmiddels zijn eind februari de grote houten balken voor het kruisysteem al bij de molen afgeleverd. De molenmaker is begonnen met de voorbereidingen voor deze grote klus. Inmiddels zijn de schoren gestreken en zijn de nieuwe balken op het molenerf gereed gemaakt om in te hijsen. Het wachten is nu op een minder winderige dag om de balken in de molen te hijsen.

De vettoevoer van het stenen lager voor de voorzijde van de bovenas is verbeterd

De andere werkzaamheden aan molen vorderen ook gestaag. De molenmaker is in de werkplaats bezig om een nieuw tandwiel te maken om het linker koppel molenstenen aan te drijven. Voorts is het stenen lager van de bovenas in de kap van zijn plek gehaald om de toevoer van smeervet te verbeteren.