De rotte plek in de windpeluw loopt door naar de voorzijde van de dikke balk

Tot schrik van de molenmakers en de molenaar bleek de dikke balk onder het stenen lager schimmel te zitten. Dit kwam naar voren toen bij het verbeteren van de vettoevoer van de lagersteen aan de voorzijde van de bovenas van zijn plaats was gehaald en eronder het steenbed kon worden geinspecteerd. Er is toen bekeken waar dat vandaan kwam en in hoeverre dit die balk – de zogenaamde windpeluw – heeft aangetast. 

De windpeluw bleek ter hoogte van het stenen lager behoorlijk aangetast door vocht, schimmel en houtrot, zodanig dat de opsluiting van het lager niet meer solide is. Dat betekent dat de molen voorlopig niet meer kan draaien.

De keerstijl die de lagersteen opsluit heeft weinig steun meer

Op maandag 9 maart heeft het bestuur van de De Wieringer Molens in samenspraak met de molenmaker de verschillende opties voor reparatie op een rij gezet. Besloten is om de windpeluw te vervangen, omdat anders het risico bestaat dat de schimmel zich voortzet en over 5 jaar de balk alsnog moet worden vervangen. Geschat wordt dat met deze reparatie ongeveer € 13.000 gemoeid is. Deze tegenslag bij de reparatie betekent wel dat de vereniging opnieuw aan de slag moet om fondsen te werven. We hopen daarbij op steun van bedrijven en organisaties die betrokken zijn met onze molens.