Na een periode van voorbereiding werd op 1 december 2020 eindelijk begonnen met de realisatie van de nieuwe boet bij molen De Onderneming in Hippolytushoef. De knusse oude boet uit 2020 werd afgebroken om plaats te maken voor een iets grotere nieuwe. Het oude molenaarsonderkomen van 2,5 x 3,5 meter werd gesloopt. Het heeft ruim 20 jaar dienst gedaan, maar vertoonde op verschillende plaatsen dusdanige houtrot en lekkages dat nog een keer repareren niet meer zinvol was.

De vrijwilligers zagen met pijn in het hart hoe het oude pandje in een oogwenk met een kraantje uit elkaar gereten werd en afgevoerd werd. Herinneringen aan de tijd dat ze dicht op elkaar gepakt tegen elkaar in de boet koffie dronken werden nog even opgehaald.

Aan de start van de vervanging ging een lange periode vooraf, waarin geld werd ingezameld om dit project te kunnen bekostigen. Uitgangspunt was dat de reserves van de vereniging slechts in beperkte mate aangesproken werden; die zijn immers voornamelijk bestemd voor het in stand houden van de beide Wieringer Molens. Dat betekende dus dat verschillende fondsen aangeschreven moesten worden evenals de gemeente Hollands Kroon. Dat wierp wel zijn vruchten af. We kregen al snel toezeggingen van het Waddenfonds, van het Windfonds Wieringermeer en de gemeente Hollands Kroon. Ook de deelname aan de RABO-Clubsupport actie bracht een mooi bedrag in het laatje. Ook een aantal particulieren droegen hun steentje bij.  Hierdoor was tegen oktober 2020 voldoende budget bijeengebracht om ook daadwerkelijk met de realisatie te kunnen starten.

In de tussentijd waren bij een drietal bedrijven offertes opgevraagd. Twee daarvan boden voldoende aanknopingspunten voor een verder gesprek. Op basis van schetsen werd verder nagedacht over de invulling van ons plan voor de boet. Omdat tussen de erfscheiding en de molen moest komen, was het van belang om goed in te meten of het dak en de dakgoot van de nieuwe boet vrij zou blijven van het wiekenkruis als dat in zuidelijke richting staat. Na veel passen en meten en heen en weer kruien van het wiekenkruis konden we concluderen dat een 3 meter brede boet met een lengte van 7 tot meter mogelijk was.

Toen de definitieve lay-out bekend was konden afsluitende gesprekken met twee aannemers plaatsvinden. Dit resulteerde in de gunning van het project aan Loonbedrijf De Jongh. Het leuke daarvan is dat de huidige eigenaar van het bedrijf Marco de Jongh de kleinzoon is van de voormalige eigenaar van de molen, die in 19XX de molen verkocht aan de Stichting Oud-Wieringen, als voorloper van de vereniging De Wieringer Molens. Hiermee wordt toch weer duidelijk hoe de Wieringer Molens en de familie De Jongh verbonden zijn met het historisch erfgoed op Wieringen. 

De werkzaamheden voor een nieuwe boet begon met het nodige graafwerk om de fundatie een plaats te geven. Meidoorns moesten worden gerooid, tegels en stoepranden verplaatst en grond afgegraven. Daarna kon al snel de bekisting voor de betonnen fundatie geplaatst worden en het nodige leidingwerk worden aangelegd. Op 17 december kon het beton voor de fundatie gestort worden.