Zet molen De Hoop weer op de wind!!

Een grote balk van het kruiwerk bovenin de kap van molen De Hoop in Den Oever is aangetast door houtrot en moet vervangen worden. Mogelijk heeft dat ook andere balken van het kruiwerk aangetast. Het kruiwerk is een essentieel onderdeel van de molen en dient op de kap met de wieken op de wind te zetten. Het opknappen hiervan en enige andere groot onderhoudsklussen staan gepland voor 2020. De kosten hiervoor worden geraamd op € 25.000 tot € 30.000. Ongeveer de helft van deze kosten komen voor rekening van de financiële reserves van de vereniging. Om dit te kunnen bekostigen vindt momenteel fondsenwerving plaats en zal door middel van crowdfunding een beroep op de bevolking en bedrijven van Wieringen worden gedaan.

De lange spruit in de kap en mogelijk ook de lange schoren moeten vervangen worden

Steun ons met uw bijdrage.
Bankrekening (IBAN):
NL50 RABO 0370323912 t.n.v. De Wieringer Molens

Het plan is om de lange spruit te vervangen en, als dat nodig is, ook de lange schoren. Dat betekent dat ook het rietwerk op de kap aangepakt moet worden en het gehele kruisysteem een schilderbeurt moet krijgen. Gedurende het groot onderhoud bij molen De Hoop zal de meelproductie worden overgenomen door onze andere molen De Onderneming in Hippolytushoef. 

Help mee om molen De Hoop veilig op de wind te kunnen zetten!