Rijksmonumenten nr: 38930
Naam: De Hoop
Adres: Hofstraat 57
1779 CB Den Oever
Plaats: Den Oever
Gemeente: Hollands Kroon
Provincie: Noord-Holland
Eigenaar: Vereniging De Wieringer Molens
Molenaar: Rien Eykelenboom en Jeroen Stricker
Categorie: Windmolen
Type: 8-kante grondzeiler
Functie korenmolen
Inrichting 2 koppel maalstenen
Bouwjaar: 1654

Molen ‘De Hoop’ is een vermoedelijk in de tweede helft van de 17de eeuw als korenmolen gebouwde achtkante bovenkruier. Vroeger stond bij geheel vrij op de wind, even ten westen van de dorpskom. Sinds de jaren twintig echter is de molen door lage bebouwing omgeven geraakt.

Al in 1391 werd aan de bewoners van het eiland Wieringen het recht van de vrije wind gegeven, waaruit mag worden afgeleid dat er toen een windkorenmolen aanwezig was.

De eerste windkorenmolen op Wieringen heeft waarschijnlijk gestaan nabij Hippolytushoef. Op een van 1540 daterende kaart van bet eiland staan er drie aangegeven, twee bij Hippolytushoef en een bij Den Oever.

In 1632 blijkt er naast de drie korenmolens ook nog een pelmolen aanwezig te zijn. Tot in de 20e eeuw is het aantal korenmolens tot drie beperkt gebleven.
Naast de nu nog bestaande molens was er nog de korenmolen te Zandburen. Deze dateerde waarschijnlijk van het midden van de 19e eeuw en ging in 1945 door brand verloren.

De huidige molen is volgens overlevering in de 18de eeuw van Huisduinen naar Den Oever verplaatst. Aan het eind van de jaren 1930 is, als gevolg van de slechte staat waarin de houten as en de roeden verkeerden, een van de roeden gebroken. Er is toen nog enkele malen met één roede gemalen maar al spoedig is de molen buiten bedrijf gesteld.

In 1952 is de vervallen molen aangekocht door de Stichting Oud-Wieringen die hem liet restaureren. De restauratie werd pas in 1960 voltooid en sindsdien wordt de molen weer regelmatig in werking gesteld door vrijwillig molenaars.

Bij oprichting van de Vereniging De Wieringer Molens in 1991 is de molen overgegaan naar deze vereniging. De vereniging heeft in eigen beheer met hulp van een molenmaker de molen van 1995-1998 gerestaureerd o.a. is de gehele kap is vervangen. Momenteel wordt er veevoeder gemalen.