Rijksmonumenten nr: 38930
Naam: De Hoop
Adres: Hofstraat 57
1779 CB Den Oever
Plaats: Den Oever
Gemeente: Hollands Kroon
Provincie: Noord-Holland
Eigenaar: Vereniging De Wieringer Molens
Molenaar: Rien Eykelenboom en Bart van den Broek
Categorie: Windmolen
Type: 8-kante grondzeiler
Functie korenmolen
Inrichting 2 koppel maalstenen
Bouwjaar: 1654

Molen ‘De Hoop’ is een vermoedelijk in de 17de eeuw als korenmolen gebouwde achtkante bovenkruier. Op de molen staat het bouwjaar aangegeven als 1654, maar helemaal zeker is dat niet aangezien in één van de legeringsbalken het jaartal 1675 is gebijteld.  Vroeger stond bij geheel vrij op de wind, even ten westen van de dorpskom. Sinds de jaren twintig echter is de molen door lage bebouwing omgeven geraakt.

Al in 1344 werd aan de bewoners van het eiland Wieringen het recht van de vrije wind gegeven, waaruit mag worden afgeleid dat er toen een windkorenmolen aanwezig was.

De eerste windkorenmolen op Wieringen heeft waarschijnlijk gestaan nabij Hippolytushoef. Op een van 1541 daterende kaart van bet eiland staan er drie aangegeven, twee bij Hippolytushoef en een bij Den Oever.

In 1632 blijkt er naast de drie korenmolens ook nog een pelmolen aanwezig te zijn. Tot in de 20e eeuw is het aantal korenmolens tot drie beperkt gebleven.
Naast de nu nog bestaande molens was er nog de korenmolen te Zandburen. Deze dateerde waarschijnlijk van het midden van de 19e eeuw en ging in 1944 door brand verloren.

Er zijn aanwijzingen op oude kaarten uit 1541 en 1623 dat er op de huidige locatie een andere molen heeft gestaan. Op die kaarten staat al een molentje getekend. Vermoedelijk is dat een standerdmolen geweest, aangezien bij de huidige molen een molensteen uit een dergelijke molen is aangetroffen en ook een steenspil aanwezig met kenmerken die wijzen op een standerdmolen (taps boveneinde en slijtplekken aan beide zijden van de vork van het steenspil). Zeker is dat de huidige molen niet afkomstig is uit Huisduinen, aangezien die molen verplaatst is naar Zandburen en daar dienst gedaan heeft als molen De Poolster.  

In 1952 is de vervallen molen aangekocht door de Stichting Oud-Wieringen die hem liet restaureren. De restauratie werd pas in 1960 voltooid en sindsdien wordt de molen weer regelmatig in werking gesteld door vrijwillig molenaars.

Bij oprichting van de Vereniging De Wieringer Molens in 1991 is de molen overgegaan naar deze vereniging. De vereniging heeft in eigen beheer met hulp van een molenmaker de molen van 1995-1998 gerestaureerd o.a. is de gehele kap is vervangen. In 2015 zijn de maalstenen gereed gemaakt om te malen voor menselijke consumptie. Aan de molen wordt ambachtelijk steengemalen volkoren meel en bloem verkocht.