De crowdfunding voor de vervanging van het wiekenkruis van molen De Hoop in Den Oever is gestart op zondag 12 mei tijdens de Nationale Molendagen. De stalen roeden van het wiekenkruis zijn 47 jaar oud, vertonen gaatjes en moeten vervangen worden. De vervanging van de roeden en het houtwerk is begroot op een bedrag van € 96.000. De vereniging doet een beroep op iedereen, die wil helpen om de 370 jarige molen de komende 50 jaar met een nieuw wiekenkruis haar rondjes te laten draaien.

De gaatjes in de roede worden goed in de gaten gehouden

U kunt ons helpen door de molens bezoeken. De molenaars geven graag een rondleiding en leggen graag uit wat er met de roeden aan de hand. Een donatie voor het wiekenkruis in de fooienpot is altijd welkom.

Inmiddels is het bestuur bezig met het aanschrijven van allerlei fondsen en het aanvragen van subsidies. De eerste verzoeken naar fondsen zijn al de deur uit en een aanvraag voor subsidie is ingediend bij de gemeente Hollands. Het Dinamofonds en het Windfonds Wieringermeer hebben al een bedrag toegezegd, evenals de Rotary Wieringerland. Tot aan de zomer worden nog meer verzoeken om bijdragen en subsidie ingediend.

Graag willen we ook een beroep doen op bedrijven op Wieringen en in Hollands Kroon. Het is de bedoeling om na de zomer deze te gaan benaderen. We hopen ook de dat bevolking van Wieringen ons wil helpen. Elke Euro is welkom. Kunt u niet wachten om ons een steuntje in de rug te geven, stuur dan even een mailtje naar wieringermolens@ziggo.nl of maak een bedrag over op rekeningnummer NL50 RABO 0370323912 t.n.v. vereniging De Wieringer Molens.

Laten we samen zorgen dat de molen met een nieuw wiekenkruis weer 50 jaar meekan!