Jaarlijkse algemene ledenvergadering

Uitnodiging voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 23 april 2014 in hotel “De Harmonie”, Kerkplein 1 te Hippolytushoef. Aanvang 20.00 uur.

 

AGENDA:

1.  Opening

2.  Mededelingen Voorzitter

3.  Notulen van de jaarvergadering van 24 april 2013

4.  Jaarverslag 2013 secretaris

5.  Financieel jaarverslag 2013

6.  Verslag kascontrolecommissie 2013

7.  Benoeming kascontrolecommissie 2014

8.  Samenstelling bestuur/rooster van aftreden: Dhrn Lutteke en De Waard zijn aftredend

9.  Rondvraag

 

PAUZE

10.  Presentatie: Werken Met Wind en Water

11. Sluiting