De oude boet wordt gesloopt

Na een lange periode van voorbereiding werd op 1 december 2020 eindelijk begonnen met de realisatie van de nieuwe boet bij molen De Onderneming in Hippolytushoef. De knusse oude boet uit 2001 werd afgebroken om plaats te maken voor een iets grotere nieuwe. Het te kleine oude molenaarsonderkomen werd gesloopt. Het heeft ruim 20 jaar dienst gedaan, maar vertoonde op verschillende plaatsen dusdanige houtrot en lekkages dat nog een keer repareren niet meer zinvol was.

De vrijwilligers zagen met pijn in het hart hoe het oude pandje in een oogwenk met een kraantje uit elkaar werd gereten en afgevoerd. Herinneringen aan de tijd dat ze dicht op elkaar gepakt tegen elkaar in de boet koffie dronken werden nog even opgehaald.

Het oorspronkelijke ontwerp in 3D

Aan de start van de vervanging ging een lange periode vooraf, waarin geld werd ingezameld om dit project te kunnen bekostigen. Uitgangspunt was dat de reserves van de vereniging slechts in beperkte mate aangesproken werden; die zijn immers voornamelijk bestemd voor het onderhoud van de beide Wieringer Molens. Dat betekende dus dat verschillende fondsen aangeschreven moesten worden evenals de gemeente Hollands Kroon. Dat wierp wel zijn vruchten af. We kregen al snel toezeggingen van het Waddenfonds, het Windfonds Wieringermeer en de gemeente Hollands Kroon. Ook de deelname aan de RABO-Clubsupport actie bracht een mooi bedrag in het laatje. Voorts droegen een aantal particulieren hun steentje bij.  Hierdoor was tegen oktober 2020 voldoende budget bijeengebracht om ook daadwerkelijk met de realisatie te kunnen starten.

In de tussentijd waren bij een drietal bedrijven offertes opgevraagd. Twee daarvan boden voldoende aanknopingspunten voor een verder gesprek. Op basis van schetsen werd verder nagedacht over de invulling van ons plan voor de boet. Omdat de boet tussen de erfafscheiding en de molen moest komen, was het van belang om goed in te meten of het dak en de dakgoot van de nieuwe boet vrij zou blijven van het wiekenkruis als dat in zuidelijke richting staat. Na veel passen en meten en heen en weer kruien van het wiekenkruis konden we concluderen dat een 3 meter brede boet met een lengte van ruim 7 meter mogelijk was.

De bekisting is gereed; het beton kan worden gestort

Toen de definitieve lay-out bekend was konden afsluitende gesprekken met twee aannemers plaatsvinden. Dit resulteerde in de gunning van het project aan Loonbedrijf De Jongh. Het leuke daarvan is dat de huidige eigenaar van het bedrijf Marco de Jongh de kleinzoon is van de voormalige eigenaar van de molen, die deze in 1962 verkocht aan de Stichting Oud-Wieringen, de voorloper van de vereniging De Wieringer Molens. Hiermee wordt toch weer duidelijk hoe De Wieringer Molens en de familie De Jongh verbonden zijn met het historisch erfgoed op Wieringen. 

De werkzaamheden voor een nieuwe boet begon met het nodige graafwerk om de fundatie een plaats te geven. Meidoorns moesten worden gerooid, tegels en stoepranden verplaatst en grond afgegraven. Daarna kon al snel de bekisting voor de betonnen fundatie geplaatst worden en het nodige leidingwerk worden aangelegd. Het beton werd op 17 december gestort. Over het Nieuwjaar heen kon het beton goed uitharden. Het metselwerk voor het spatmuurtje werd eind januari gerealiseerd. Daarna werd in de loods van de Jongh gewerkt aan de spanten en andere raamwerken. Al deze werkzaamheden vonden plaats onder het toeziend oog van de technische man van de vereniging, Ron Jochems, die zelf zeker niet te beroerd was om ook een  handje toe te steken.

De boet krijgt al vorm

Na de vorstperiode van begin februari kon de opbouw van het houten raamwerk voor de boet starten en ging het meteen ook snel. Al gauw werden de contouren zichtbaar. Het wordt een mooie ruime boet met veel mogelijkheden.  Toen ook de dakpannen eind februari erop lagen begon het toch echt al wat te lijken. De buitenbetimmering met gepotdekselde zware planken zaten er een week later tegenaan. Intussen werd in de boet de bedrading voor de elektra door vrijwilligers geïnstalleerd, zodat direct daarna de binnenbetimmering kon worden afgemaakt.

Op het moment van schrijven is de boet wind en waterdicht. Nu kunnen we met de vrijwilligers beginnen

De windveren worden geplaatst

aan de het aftimmering, het aanleggen van stopcontacten en verlichting en het verven. Ook zal er nog een keukenblok geplaatst moet worden. Het keukenblok wordt deels gesponsord door Van Slageren Keukens uit Schagen. Ook willen we, als het beton van de vloer is uitgedampt, nog een houten vloer erin leggen. Met de realisatie van de nieuwe molenboet beschikt de vereniging over een prima onderkomen voor molenaars en vrijwilligers. Tegelijkertijd hebben we nu ook een ruimte die geschikt is voor het ontvangen van bezoekers en groepen en het organiseren van educatieve activiteiten zoals workshops, tentoonstellingen en instructie van leerling-molenaars. Nu de boet bijna af is komt er voor de vereniging een eind aan een periode van 3 jaar met grote projecten: de vervanging van het wiekenkruis van De Onderneming in 2019, de vervanging van het kruisysteem van De Hoop in 2020 en nu de vervanging van de molenboet in 2021.

We hopen dat de molenboet nog vóór de molendagen begin mei gereed is voor gebruik. De officiële opening zal – als de corona-maatregelen het toelaten – plaatsvinden op 17 juni 2021 op de 30ste verjaardag van de vereniging De Wieringer Molens.   

Wilt u beelden zien van de vervanging van de molenboet, kijk dan even op You Tube: https://youtu.be/0gdAOpm26JA