Op woensdag 20 maart 2024 om 19.30 uur wordt de  Algemene Ledenvergadering gehouden van onze Vereniging De Wieringer Molens.

De ledenvergadering wordt gehouden in de boet bij molen De Onderneming, Koningsweg 75, 1777 JR Hippolytushoef.

We blikken dan terug op het afgelopen jaar en ontvouwen de plannen voor de nabije toekomst. We willen u als leden, vrijwilligers en leerling-molenaars maar ook belangstellenden  uitnodigen om deze vergadering bij te wonen.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen, zijn natuurlijk de jaarverslagen van de activiteiten en de financiën. De plannen voor 2024 zullen worden besproken met de daarbij behorende begroting. Na afloop is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

De AGENDA voor de vergadering is als volgt.

Algemene Ledenvergadering 14 maart 2023 aanvang 19.30 uur

in de boet molen De Onderneming te Hippolytushoef

1       Opening

2       Mededelingen Voorzitter

3       Notulen jaarvergadering van 14 maart 2023

4       Jaarverslag 2023

5       Financieel jaarverslag 2023

6      Verslag kascontrolecommissie 2023

7      Begroting 2024 en vaststelling contributie

8       Benoeming kascontrolecommissie 2024

9       Samenstelling bestuur/rooster van aftreden:

– aftredend volgens rooster zijn:

M.G. Eykelenboom – herkiesbaar;

 A.L. Maas – herkiesbaar.

kandidaat-leden kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris

10     Rondvraag

11   Sluiting