Evert Bussert, oud-voorzitter De Wieringer Molens, Koninklijk onderscheiden

Op maandagavond 12 november is de heer Evert Busser benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze Koninklijke onderscheiding werd hem uitgereikt door Burgemeester Nawijn van de gemeente Hollands Kroon. Dit vond plaats in molen De Onderneming, een van de Wieringer Molens, waar de heer Busser jaren als molenaar, penningmeester en voorzitter nauw aan verbonden is geweest.

De heer Busser heeft zich meer dan 25 jaar met hart en ziel ingezet voor het behoud van het cultureel erfgoed op Wieringen en de Wieringer Molens in het bijzonder. Hij heeft op maatschappelijk gebied een belangrijke bijdrage geleverd aan het bestuur van de toenmalige gemeente Wieringen. Hij was als penningmeester actief bij verschillende organisaties (KMJC, Molenfederatie, Stichting Sporthal Wieringen). Al met al is hij een man die – met veel inzet en grote maatschappelijke betrokkenheid – allerlei bestuurlijke functies binnen de gemeenschap van Wieringen heeft vervuld. Met de Koninklijke onderscheiding krijgt hij daarvoor de erkenning die hem toekomt!