Wieringer Molens zoeken versterking

De vereniging De Wieringer Molens is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Omdat het plan is om binnenkort zelf meel te gaan malen bij molen De Onderneming in Hippolytushoef, kunnen de molenaars wel wat versterking gebruiken.

De maakoppels waarop het graan gemalen wordt

De maakoppels waarop het graan gemalen wordt

Momenteel zijn de molenaars bezig om alle voorbereidingen te treffen om zelf graan tot meel te gaan malen. Dat betekent het opzetten van een graan- en meeladministratie, het organiseren van het schoonmaken van de molen, maar ook het regelen van graan, meelverpakking en de meelverkoop.

De vereniging De Wieringer Molens is op zoek naar vrijwilligers, die willen helpen bij het malen van graan. Zo moet het graan aangevoerd worden en het malen op de molenstenen continu in de gaten gehouden worden. Sinds kort kan met een zeef bloem worden gemaakt. Ook het verpakken van het meel  in kilozakken hoort erbij. En vergeet niet dat na elke maaldag de maalstenen weer goed schoongemaakt moeten worden, om te voorkomen dat de muizen op de graan- en meelresten afkomen. Er komt dus heel wat kijken bij het malen van graan, waarbij best wat assistentie gebruikt kan worden.

Het is voorlopig de bedoeling om ongeveer één keer per maand een maaldag te houden. De exacte planning van de maaldagen is natuurlijk afhankelijk van de wind; er moet voldoende wind zijn om goed te kunnen malen. Het voorbereiden, malen en schoonmaken neemt in de regel zo’n 4 uur in beslag. Er is bij het malen altijd een ervaren en gediplomeerde molenaar aanwezig die aanwijzingen kan geven en de veiligheid in het oog kan houden.

Als u geïnteresseerd bent en misschien eens wat meer wil weten of een dagje wilt meelopen, neem dan contact op via e-mail: wieringermolens@ziggo.nl. U kunt ook op dinsdagen langskomen bij molen De Onderneming, Koningsweg 75, 1777 JR Hippolytushoef.